Praktijk voor

Psychologie en Relatietherapie

Over ons
Over ons

Praktijk voor Psychologie en Relatietherapie is een kleinschalige praktijk voor psychologische behandelingen voor (jong)volwassenen. U kunt in de praktijk terecht voor individuele-, relatie- en gezinsproblemen. Psychische klachten zoals problemen in het gedrag, het denken, de emoties of in de omgang met de omgeving kunnen een aanleiding zijn om hulp te zoeken.Samen werken aan een liefdevolle verbinding

Voor wie
U kunt terecht voor verschillende problemen zoals:
 • Stemmingsklachten, somberheid, depressie
 • Angstklachten, paniek, fobieën, piekeren, dwang
 • Trauma gerelateerde klachten
 • Burn-out/ overspannenheid
 • Psychosomatische klachten
 • Stress en overbelasting
 • Relatieproblemen
 • Identiteitsproblemen, negatief zelfbeeld, onzekerheid
 • Problemen in het gezin
 • Rouw/ verlies
Voorbeelden van problemen waarbij u aan psychotherapie kunt denken zijn:
 • U heeft het gevoel dat u vastloopt in uw leven
 • U weet niet wie u bent en wat u wilt
 • U kunt geen beslissingen nemen en keuzes maken
 • Het lukt niet om diepgaande relaties aan te gaan, u heeft bindingsangst
 • U kunt bepaalde gebeurtenissen maar niet loslaten, u piekert veel
 • U voelt u onzeker en minderwaardig
 • U vindt het moeilijk om u veilig en vertrouwd te voelen bij anderen
 • U merkt dat u iedere keer tegen dezelfde patronen/valkuilen aanloopt
 • U heeft problemen of twijfels m.b.t. uw relatie
U kunt niet in de praktijk terecht voor behandeling indien er sprake is van:
 • Verslaving (drugs/alcohol)
 • Psychose
 • Suïcidaliteit
Behandelingen
Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een actieve therapie waarbij u leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan.

Lees meer: www.VCGt.nl

Eye Movement Desensitization
and Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Lees meer: www.EMDR.nl

Schemagerichte Therapie

Schematherapie is een therapeutische benadering waarin elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtings- en Gestalt-modellen met elkaar worden gecombineerd. De therapie heeft tot doel oude disfunctionele schema's bij patiënten te onderkennen en te doorbreken.

Lees meer: www.Schematherapie.nlSysteemtherapie

Systeemtherapie (oftewel relatietherapie of gezinstherapie) is een vorm van therapie waarbij de aandacht niet zozeer op het individu is gericht maar op wat zich afspeelt tussen individuen die deel uitmaken van elkaars leven, het systeem. In de systeemgesprekken gaat het erom vastzittende patronen van de omgang met elkaar te doorbreken en de betekenis die aan elkaars gedrag wordt gegeven te onderzoeken en de wederkerigheid en de verschillen beter te leren herkennen, begrijpen, verdragen en bijstellen. Dat is niet altijd eenvoudig: immers ieder mens vindt zijn eigen gedrag het meest logisch en heeft de drang niet zichzelf maar de ander te willen veranderen. Deze vorm van therapie is er op gericht om de positieve krachten van het systeem weer meer beschikbaar te maken, we gaan niet op zoek naar oorzaken, fouten of schuldigen.

Lees meer: www.NVRG.nl

Symbooldrama (K.I.P)

Symbooldrama is een bijzondere behandelingsvorm, die een ander uitgangspunt heeft dan de meeste therapieën. Door middel van verbeelding leert u uw innerlijke conflicten, spanningen en trauma’s te begrijpen en te verwerken via een dagdroom. Ook brengt de dagdroom u weer bij uw eigen bronnen van vitaliteit en veerkracht. Symbooldrama geeft u zo energie en vertrouwen, waardoor u zelf nieuwe stappen kunt zetten. De methode is geschikt voor alle leeftijden, met voor iedere leeftijd een eigen stijl. U hoeft niet creatief te zijn of goed te kunnen tekenen. Symbooldrama kan worden ingezet voor zowel individuele als voor groepsbehandeling (gezins- of relatietherapie).

Lees meer: www.symbooldrama.nl

Oplossingsgerichte therapie

Is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden er al zijn om de problemen aan te pakken.

Supervisie & Leertherapie

U kunt in de praktijk terecht voor supervisie en Leertherapie bijvoorbeeld in het kader van de opleiding tot systeemtherapeut of hulpverleners/ therapeuten die meer willen weten en leren over systeemtherapie. Supervisie kan individueel of in een groep plaatsvinden.

Voor meer informatie over supervisie, tarieven, tijden, frequentie en mogelijkheden kunt u contact leggen via E-mail: info@psychologieenrelatietherapie.nl.

Vanaf april 2022 is er ruimte voor zowel supervisanten en collega's die leertherapie willen volgen.
Het is mogelijk supervisie en leertherapie (deels) online te volgen.

crkbo logo

Even Voorstellen

Mijn naam is Simone Dekker en ik ben gezondheidszorgpsycholoog(BIG), systeemtherapeut (NVRG) en Cognitief Gedragstherapeut (VGCt). De afgelopen 27 jaar heb ik ruime ervaring opgedaan in de behandeling van zowel jeugd als volwassenen. Vanaf 2002 ben ik werkzaam bij verschillende instanties in de Geestelijke gezondheidszorg met zowel kinderen, jongeren en volwassenen. Naast mijn eigen praktijk ben ik werkzaam bij PKJP (praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie) te Rhoon. Ik woon samen en heb 2 kinderen.

Naast mijn universitaire opleiding psychologie en postdoctorale opleiding tot gezondsheidszorgpsycholoog heb ik de vierjarige opleiding tot sysmteemtherapeut gevolgd. Verder heb ik gedurende een parttime opleidingstraject van vijf jaar me bij deze wetenschappelijke specialistische vakvereniging bekwaamd in het uitvoeren van Cognitieve Gedragstherapie.

Registratie

De beroepsverenigingen en organisaties waarbij ik ben aangesloten:

 • Gz-psycholoog (BIG-registratie 59923637425)
 • Lid NVGzP
 • Lid NVRG
 • Lid NVPA
 • Lid VCGT
 • Lid K.I.P.
 • Lid VEN


Problemen
je kan er wat aan doen...
samen kom je verder.....

Vergoeding

Vanaf 2022 wordt in de GGZ het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Vanaf dat moment worden zorgprestaties in rekening gebracht. Meer informatie over het Zorgprestatiemodel vindt u hier.

Behandeling valt binnen de Generalistische Basis GGZ en wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts nodig met een vermelding van een (of vermoeden van) DSM V diagnose. De praktijk heeft voor 2022 met, bijna, alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

De praktijk hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Alle tarieven GGZ vindt u hier.
Voor tarieven van Praktijk voor psychologie en relatietherapie kijkt u bij Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II Gz-psycholoog.

Eigen risico
Als u uw eigen risico nog niet hebt besteed aan andere zorgkosten in 2022, zal de zorgverzekeraar uw eigen risico verrekenen met onze nota. Voor 2022 is het verplichte eigen risico vastgesteld op € 385,- per kalenderjaar. Heeft u daarnaast een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar? Dan moet u daar ook rekening mee houden.

Niet verzekerde zorg
Een aantal klachten valt niet (meer) onder de ziektekostenverzekering. Denk hierbij aan levensfaseproblemen, aanpassingsstoornissen, en slaapstoornissen. U zult de kosten voor de behandeling van deze klachten dus zelf moeten betalen. Het tarief bedraagt € 110,- voor een sessie van 60 minuten. Voor de behandeling van deze problemen heeft u geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Zelf betalen?
Regelmatig kiezen cliënten er om uiteenlopende redenen voor de therapie zelf te betalen. In die gevallen is het tarief voor individuele gesprekken € 110,- voor een sessie van 60 minuten en voor relatiegesprekken € 135,- voor een sessie van 60 minuten.

Aanvullende verzekering
Relatietherapie of behandelingen waarbij geen sprake is van een DSM V diagnose kunnen (deels) worden vergoed uit de aanvullende verzekering. In deze gevallen is er geen verwijsbrief nodig van de huisarts.

U wordt geadviseerd vóór het eerste gesprek navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding.

Afspraak gemist of te laat afgebeld?
Als u een afspraak te laat (dat wil zeggen binnen 48 uur voor de afspraak) afzegt, of een afspraak mist, brengen wij deze bij u in rekening. Er geldt dan een tarief van € 50,-. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wachttijd

De praktijk heeft op dit moment helaas een client aanmeld/wachtlijst stop.

Informatie

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe een praktijk het werk georganiseerd heeft.
Klik hier om het kwaliteitsstatuut in te zien

Klachtenregeling
Ik hoop natuurlijk op een prettige samenwerking en dank u alvast voor het in mij gestelde vertrouwen. Heeft u desondanks klachten over de behandeling of bejegening dan hoop ik dat dat in onderling overleg besproken kan worden. Mochten we er onderling niet uitkomen dan kunt u uw klachten kenbaar maken aan de klachten- en geschillencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie. U kunt in dat geval een e-mail sturen naar: Klachten@NVGzP.nlPrivacy

Privacy policy is in de praktijk in te zien.

Contact opnemen

U kunt contact met mij opnemen via 06-26028749. Spreek de voicemail in met uw naam en telefoonnummer dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op. Of stuur een email naar info@PsychologieEnRelatietherapie.nl

Mocht u meer informatie willen neem dan contact op. Gebruik het onderstaande contactformulier voor al uw vragen of informatieverzoeken (let op: met enter wordt het formulier verzonden).

Adres

Dubbelsteynlaan West 3
3319 EJ Dordrecht

Contact

Telefoonnummer:
06 26 02 87 49